top of page
  • OSAM

Hướng dẫn sử dụng AWS Cost Management cho người mới bắt đầu

Việc dịch chuyển lên môi trường điện toán đám mây đã thay đổi hoàn toàn cách các tổ chức và doanh nghiệp theo dõi và kiểm soát chi phí. Một vài yếu tố như cơ chế chi trả theo mức sử dụng, nguồn tài nguyên điện toán bị phân tán và sự đa dạng hoá hơn bao giờ hết về chức năng sản phẩm đòi hỏi doanh nghiệp phải thay đổi cách tiếp cận quy trình tài chính cho các khối lượng công việc về công nghệ thông tin.


Sản phẩm AWS Cost Management được giới thiệu trong blog lần này cho phép các doanh nghiệp tiếp cận, tổ chức lại, hiểu, kiểm soát và tối ưu chi phí và mức độ sử dụng điện toán đám mây. Cũng trong blog này, người đọc sẽ được cung cấp một khung khái niệm đầy đủ giúp kiểm soát chi phí và mức sử dụng AWS.


Truy cập thông tin về chi phí và mức sử dụng AWS

AWS Cost Management có thể được truy cập trực tiếp thông qua đường dẫn trong AWS services menu trên AWS Management Console, cũng như thông qua AWS Billing & Cost Management console. Khi bạn đã truy cập vào bảng điều khiển (console), có nhiều cách để bạn có thể quản lý chi phí của mình.Cách đầu tiên là truy cập vào AWS Cost Explorer và gửi yêu cầu để xem dữ liệu về phi chí cũng như mức độ sử dụng phục vụ cho việc phân tích. Quá trình này có thể mất khoảng 24 giờ. Trong lúc đó, bạn có thể khám phá những phần còn lại trong bảng điều khiển (ví dụ, Bills page).


Tổ chức lại các đầu công việc trên AWS để kiểm soát chi phí

Khi bạn đã quen dần với cái chức năng trong bảng điều khiển Billing & Cost Management, bạn có thể rà soát lại các nhiệm vụ (tasks) đã và đang được thực thi trên AWS. Thông thường, việc này có nghĩa là rà soát xem tài khoản của bạn được cấu trúc như thế nào và chiến lược “tagging" (đánh dấu) của doanh nghiệp hiện ra sao. Ví dụ, nếu bạn có nhiều tài khoản AWS, chúng có thể được sắp xếp và tích hợp trong cùng một hoá đơn tổng. Nếu bạn có nhiều môi trường hoặc nhiều chương trình đang chạy trên AWS, bạn có thể theo dõi các hoạt động này bằng resource tags.


Để tìm hiểu nhiều hơn về các chiến lược tổ chức và sắp xếp tài khoản, bạn có thể tìm đọc Back-to-Basics Guide for Consolidating AWS Accounts to Manage Costs at Scale. Để học cách gắn thẻ đánh dấu cho từng tài nguyên, bạn có thể đọc AWS Tagging Strategies.


Hiểu các yếu tố quyết định chi phí và loại hình sử dụng của bạn

AWS Cost Management cung cấp cho bạn rất nhiều cách để đọc, hiểu và đào sâu vào chi phí cũng như mức sử dụng AWS của bạn. Cách tốt nhất để bắt đầu đó là sử dụng AWS Cost Explorer. Sản phẩm này có một giao diện dễ sử dụng, cho phép bạn cụ thể hoá, hiểu và quản lý chi phí và mức độ sử dụng AWS qua thời gian.


Bạn có thể bắt đầu nhanh bằng việc khám phá dữ liệu trong các bảng biểu ở mức độ tổng quan (ví dụ: tổng chi phí và mức sử dụng trên toàn bộ các tài khoản). Từ đó, bạn có thể tạo một yêu cầu xem cụ thể hơn (ví dụ: chi phí m2.2xlarge trong tài khoản Y được đánh dấu bằng thẻ “project: secretProject" ). Bạn có thể lưu lại quá trình này như một báo cáo tuỳ chỉnh vào bất cứ lúc nào.
Bạn cũng có thể kiểm tra chi phí cho từng tài khoản hoặc thẻ bằng cách sử dụng bộ lọc và tính năng nhóm như trong hình. Để tìm hiểu kĩ hơn, bạn có thể xem tại trang web của AWS Cost Explorer.


Nếu tổ chức của bạn yêu cầu thông tin cụ thể hơn nữa về chi phí và mức sử dụng, hoặc muốn đề xuất chiến lược để bồi hoàn hoặc giới thiệu, bạn có thể sử dụng Báo cáo AWS Cost & Usage. Báo cáo về AWS Cost & Usage chứa những thông tin cụ thể nhất về dữ liệu chi phí và mức sử dụng. Nó bao gồm những siêu dữ liệu được bổ sung về dịch vụ AWS, giá cả và các phương án trả trước ( ví dụ: Amazon EC2 Reserved Instances). Để tìm hiểu về lợi ích của dịch vụ này, bạn có thể xem tại The AWS Cost & Usage Report: The Next Step on Your Cost Management Journey.


Kiểm soát chi phí và mức độ sử dụng bằng AWS Budgets

Khi bạn đã có hiểu biết nhất định về các mẫu hình sử dụng cũng như xu hướng phân bổ chi phí của tổ chức, bạn có thể quyết định đặt ngân sách cho toàn bộ khối lượng cần chi trả hoặc cho từng mức độ chi phí. AWS Budgets cho phép bạn tuỳ chỉnh ngân sách và đưa ra cảnh báo mỗi khi bạn vượt quá (hoặc được dự báo là sẽ vượt quá) ngân sách đã đặt ra.


Để bắt đầu, bạn nên tạo một ngân sách tổng hàng tháng để có thể giám sát chi phí thông qua email hoặc Amazon SNS. từ đây, bạn có thể đào sâu hơn, vẫn với bộ lọc mà bạn thấy trong AWS Cost Explorer, để đặt các mức ngân sách dựa trên các trường hợp sử dụng cụ thể. Sau khi ngân sách được tạo, bạn có thể giám sát chi phí thông qua bảng điều khiển Budgets (trong hình dưới đây).
Để tìm hiểu kĩ hơn, bạn có thể xem tại trang web AWS Budgets. Ngoài ra, bạn có thể thử sử dụng sản phẩm bằng cách xem hướng dẫn Control your AWS costs with the AWS Free Tier and AWS Budgets.


Tối ưu chi phí và mức sử dụng

AWS Cost Explorer, AWS Budgets và AWS Cost & Usage Reports giúp bạn nhận biết những cơ hội để tối ưu hoá chi phí. Để giảm chi chí, nhiều khách hàng cũng chọn mua các gói trả trước của AWS. Gói trả trước cung cấp một mức giảm giá theo giờ (nhiều trường hợp lên tới 75%) so với việc chi trả theo mức sử dụng, đổi lại, bạn phải cam kết thời hạn sử dụng dịch vụ từ 1 đến 3 năm. Việc sử dụng như vậy có thể tiết kiệm cho doanh nghiệp một khối lượng chi phí đáng kể.


Để giúp doanh nghiệp quản lý và giám sát các khoản trả trước, AWS cũng cung cấp một số công cụ để quản trị chi phí. AWS giúp các bộ phận tài chính, DevOps và các bộ phận khác tiếp cận với các thông tin về khoản tiết kiệm mà doanh nghiệp nhận được bằng cách mua gói trả trước. Tính năng này khả dụng xuyên suốt bộ sản phẩm AWS Cost Management.


Một tính năng hữu dụng khác trong Cost Explorer là đề xuất mua gói trả trước. Bạn có thể tinh chỉnh lại đề xuất đã đưa ra cho phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp bằng cách điều chỉnh lại thời gian cam kết, tuỳ chọn thanh toán theo như mong muốn.


Để tìm hiểu thêm, bạn có thể xem tại trang web của Reservation Reporting hoặc bài viết Managing Your Cost Savings with Amazon Reserved Instances.


Kết luận

Danh mục sản phẩm của AWS Cost Management cho phép bạn bắt đầu truy cập, tổ chức, hiểu, kiểm soát và tối ưu chi phí và mức độ sử dụng AWS của doanh nghiệp một cách nhanh chóng và dễ dàng. Để tìm hiểu kĩ hơn về danh mục sản phẩm AWS Cost Management, bạn có thể xem chi tiết tại AWS Cost Management hoặc AWS Billing and Cost Management User Guide.


 

Nguồn:

Carlson, E. (2019). A Beginner’s Guide to AWS Cost Management. Available at: https://aws.amazon.com/vi/blogs/aws-cost-management/beginners-guide-to-aws-cost-management/681 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page