NEWS

cloud computing, cloud services, cloud migration

WEPSTEP.jpg

NEW PARTNER-SHIP FOR BUSINESS DEVELOPMENT

anh-viet-anh.jpg

OSAM BRINGS AWS DISRUPTIVE TECHNOLOGY TO BENEFIT VIETNAMESE FIRMS

web-summit.jpg

STARTUPS IN VIETNAM HEAD TO DIGITAL TRANSFORMATION

công-nghệ-2.jpg

TECHNOLOGY INSPIRES STARTUP INNOVATION AND CREATIVITY

OSAM __AWS Public Sector Partner.png

OSAM chính thức trở thành AWS Public Sector Partner

The Money Matters Series (4).jpg

OSAM trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận AWS Education Competency Partner