top of page

Amazon RDS

Thiết lập, vận hành và thay đổi quy mô cơ sở dữ liệu quan hệ trong đám mây chỉ bằng vài cú nhấp chuột.

Amazon RDS là gì?

Dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ của Amazon (Amazon RDS) là một tập hợp các dịch vụ được quản lý giúp bạn dễ dàng thiết lập, vận hành và thay đổi quy mô cơ sở dữ liệu trên đám mây

Triển khai Amazon RDS tiêu chuẩn

shutterstock_710262001.jpg

Các trường hợp sử dụng Amazon RDS

Xây dựng ứng dụng di động hoặc website

Chuyển sang cơ sở dữ liệu được quản lý

Thoát ly khỏi cơ sở dữ liệu cũ kỹ

Lợi ích của Amazon RDS

Giúp doanh nghiệp tập trung nguồn lực để cải tiến

Dịch chuyển lên mây mà không cần tái cấu trúc ứng dụng

Giảm thời gian quản lý cơ sở dữ liệu

Cải thiện mức độ hiệu quả của cơ sở dữ liệu và hạ tầng

Giảm thiểu chi phí tài sản cố định và chi phí vận hành

Nhận tư vấn về Amazon RDS từ các chuyên gia của OSAM

bottom of page