top of page
Logo.2.png

AWS Landing Zone

KHÓ KHĂN

mà các hệ thống theo kiểu truyền thống thường gặp phải
Khó khăn trong việc quản lý chi phí của các tài khoản do từng tài khoản được tính toán độc lập

1

Khó khăn trong việc quản trị các nguồn tài nguyên của từng tài khoản (Networking, Logs, Security....)

2

TẠI SAO CẦN LANDING ZONE?

Một môi trường AWS đa tài khoản được thiết lập, bảo mật, có khả năng mở rộng dựa trên các phương pháp thực tiễn tốt nhất

Một môi trường được tích hợp và mở rộng theo thời gian

Một điểm khởi đầu mới cho sự phát triển, thử nghiệm và hành trình dịch chuyển ứng dụng của khách hàng

XÂY DỰNG LANDING ZONE KHÔNG HỀ ĐƠN GIẢN

Lựa chọn giữa rất nhiều thiết kế hạ tầng

1

Tiếp cận và phân tích hàng loạt các tài khoản và dịch vụ

2

Yêu cầu am hiểu sâu về các dịch vụ AWS

3

Thiết lập cơ chế bảo mật phức tạp

4

​GIẢI PHÁP

AWS LANDING ZONE

LÀ CÂU TRẢ LỜI CHO BẠN

image_2019-02-26_15-43-18-1.jpg

Cấu trúc multiple account

GIẢI PHÁP AWS

LANDING ZONE

Một giải pháp tự động và dễ dàng triển khai giúp thiết đặt môi trường mới trên AWS một cách nhanh chóng với tính năng bảo mật và co dãn tốt.

Giải pháp AWS Landing Zone triển khai AWS Account Vending Machine (AVM) để cung cấp và tự động tạo lập các tài khoản mới. Giải pháp này bao gồm 4 tài khoản và các sản phẩn add-on sử dụng AWS Service Catalog được thiếp lập cùng nhau

LỢI ÍCH DÀNH RIÊNG CHO BẠN

Tự động hóa cài đặt và quản lí tất cả các tài khoản trong hệ thống.

Hệ thống hóa cấu trúc hạ tầng và quy trình theo kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất của AWS như Basic Security Guideline, VPC/Network design.

Áp dụng kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất của DevOps: Infrastructure-as-Code với việc sử dựng các mẫu mã hóa và continuous delivery.

Cung cấp cơ chế Single Sign-on và tập trung hóa quyền quản lý.

Tận dụng được toàn bộ tổng discount khi tất cả các tài khoản đạt mức discount giới hạn.

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

  • Miễn phí tư vấn và triển khai hạ tầng bởi các chuyên gia OSAM

  • Giảm 50% tổng hóa đơn dịch vụ cho 10 khách hàng đầu tiên

NHẬN NGAY TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ OSAM
bottom of page