top of page
Event Poster (4800 x 1244) (1).jpg

Thiết lập và bảo mật CI/CD Pipeline trên AWS

Quá trình phát triển một phần mềm truyền thống thường diễn ra qua 06 bước cụ thể: 

Bước 01. Lập kế hoạch

Bước 02. Thực hiện

Bước 03. Kiểm tra

Bước 04. Thiết lập thông tin

Bước 05. Triển khai và bảo trì

Bước 06. Duy trì

Tuy nhiên với sự ra đời và nhu cầu ngày càng lớn của các doanh nghiệp thì mô hình truyền thống này đã bộc lộ những điểm yếu và đang dần bị thay thế bởi mô hình CI/CD với ưu thế về tốc độ, tự động hóa và triển khai toàn bộ quá trình.

Trong sự kiện lần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách thiết lập kênh dẫn tích hợp liên tục và phân phối liên tục (CI/CD) trên AWS với sự trợ giúp của các chuyên gia và công cụ đầu ngành.


Tham gia sự kiện để lắng nghe những chia sẻ thực tiễn từ các diễn giả đến từ OSAM và Amazon Web Services vào thứ năm, 26/11/2020. 

Diễn giả

Mr Dai .png

Mr. Dai Truong

AWS Solution Architect

Anh Hưng.jpeg

Mr. Hung Nguyen

AWS Solution Architect

tai Pham.jpg

Mr. Tai Pham

OSAM Solution Architect

Chúng tôi sẽ giúp bạn

  • Tìm hiểu về các phương pháp tích hợp liên tục của Amazon

  • Tìm hiểu về thực tiễn phát triển liên tục của Amazon

  • Hiểu cách công cụ CI/CD của AWS có thể được tận dụng để triển khai các hoạt động của hệ thống

Thứ Tư, 26/11/2020

10:00AM - 11:30PM

Nội dung chương trình

Topic 1: Bảo mật CI/CD Pipeline trên AWS

Topic 2: Xây dựng một CI/CD Pipeline để triển khai Container cho Amazon ECS

Topic 3: Phương pháp thực tiễn tốt nhất với AWS DevOps và case study

Q&A

bottom of page