DỊCH VỤ THANH TOÁN AWS

(AWS BILLING SERVICE)

Discount tới 30% chi phí sử dụng Compute

Tối ưu tới 50% tổng chi phí Cloud

Hóa đơn tài chính hợp lệ, thời gian công nợ linh hoạt

Không yêu cầu đặt cọc hoặc cam kết

Liên hệ ngay với chúng tôi

OFFICES
CONTACT
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn

Hanoi (Vietnam)

2F Truong Thinh Building,

#1 Phung Chi Kien, Cau Giay dist.


Ho Chi Minh City (Vietnam)

10F, Dreamplex Tower,

#2 Nguyen Trung Ngan, Dist. 

Singapore

101 Upper Cross St.

#05-16 People's Park Centre

Japan

Shinjuku Monolith 19th Floor,

2-3-1 Nishi Shinjuku, Shinjuku-ku

 

OSAM International Company Limited

(+84) 024 22165050.

hello@osam.io

 

9:00AM to 6:00PM (GMT+7)

BRC number: 0107692699

Issued by: Department of Planning and Investment of Hanoi City (January 6, 2017)

 

© Copyright 2020 Osam