top of page
  • OSAM

Những điểm nổi bật ở phiên bản Well-architected Performance Efficiency pillar mới nhất

Phiên bản cập nhật mới mới của AWS Well-Architected Framework đã được phát hành. Trong đó, Performance Efficiency Pillar whitepaper đã được cải thiện và sắp xếp lại sao cho hợp lý. Bộ câu hỏi trong Performance Efficiency Pillar whitepaper hiện đã được căn chỉnh để phù hợp với bộ câu hỏi trong AWS Well-Architected Tool, khiến cho việc tham khảo chéo giữa các câu hỏi trở nên dễ dàng hơn khi đang xem xét lại các workloads. Với tiêu đề rõ ràng hơn và những biện pháp thực hành tốt nhất được làm nổi bật, bạn có thể nhanh chóng tìm thấy những gì bạn cần và đi sâu vào bất kỳ chủ đề nào bạn muốn.

Bản cập nhật này của Performance Efficiency pillar phản ánh sự phát triển của AWS và các biện pháp thực hành tốt nhất mà họ quan sát được trong lĩnh vực tối ưu hiệu suất. Trong mỗi biện pháp thực hành tốt nhất, họ đã bổ sung và mở rộng (trong nhiều trường hợp) những cải tiến nhằm cải thiện hiệu suất của bạn trên nền tảng điện toán đám mây. Những dịch vụ mới, chẳng hạn như AWS Nitro System, AWS Global Accelerator, AWS Local Zones, và AWS Outposts, có thể hỗ trợ bạn đạt được mục tiêu về hiệu suất.
The Performance Efficiency pillar hiện đang mô tả các tùy chọn mạng kết hợp, chẳng hạn như cấu hình mạng AWS Outposts.


Môi trường doanh nghiệp thường là một tổ hợp của hệ thống điện toán đám mây, trung tâm dữ liệu on-premises và vị trí cạnh (edge locations). Nhằm giải quyết vấn đề này, AWS đã sửa đổi biện pháp thực hành mạng tốt nhất để mang tới nhận thức về hiệu suất cho các kiến trúc đám mây lai (có cả các hệ thống khác bên cạnh hệ thống điện toán đám mây). AWS cũng làm nổi bật các dịch vụ có thể cải thiện hiệu suất mạng của bạn.


Bên cạnh đó, AWS cũng bổ sung một số trọng tâm mới nhằm hướng tới việc giải quyết nghẽn cổ chai (cấu hình không tương xứng dẫn đến không tận dụng được hết hiệu năng), một điều rất phổ biến trong kiến trúc đám mây. Họ đã bổ sung thêm những tài liệu giải thích nhằm giúp bạn giải quyết những tình huống phổ biến, chẳng hạn như lựa chọn cấu hình, lựa chọn lưu trữ và lựa chọn cơ sở dữ liệu. Với tình huống lựa chọn cơ sở dữ liệu, AWS đã bổ sung những thông tin mới nhằm giúp bạn lựa chọn giữa 15 công cụ cơ sở dữ liệu được xây dựng theo từng mục đích riêng biệt, bao gồm cơ sở dữ liệu relational, key-value, document, in-memory, graph, time series, và ledger. AWS nhấn mạnh rằng những workloads được tối ưu về mặt hiệu suất nên chọn cơ sở dữ liệu phù hợp nhất để giải quyết một vấn đề hoặc một nhóm vấn đề cụ thể vì không có cơ sở dữ liệu monolithic nào có thể


AWS cũng đã bao gồm thông tin mới nhất liên quan đến giám sát hiệu suất, chẳng hạn như hướng dẫn sử dụng CloudWatch Synthetics để kiểm tra độ trễ workload endpoints của bạn, AWS X-Ray để ghi lại các chỉ số liên quan đến hiệu suất và CloudWatch ServiceLens để tích hợp dấu vết, chỉ số, nhật ký và cảnh báo vào một nơi để đo lường các chỉ số hiệu suất chính (KPI) quan trọng. Các dịch vụ này cho phép bạn hiểu sâu hơn về hiệu suất workload và đảm bảo rằng các dịch vụ đang hoạt động như mong đợi.

Bản cập nhật này của trụ cột Hiệu suất thực hiện cung cấp cho bạn thông tin bổ sung chi tiết về những công cụ và dịch vụ cần thiết để liên tục cải thiện hiệu suất workload của bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng AWS Well-Architected Tool để liên tục đo lường và cải thiện workload trên nền tảng điện toán đám mây, đo lường tác động của các cải tiến hiệu suất của bạn và ghi lại những thay đổi đó dưới dạng các mốc quan trọng trong công cụ.
77 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page