top of page
  • OSAM

Dễ dàng thiết lập trình theo dõi chi phí với AWS Cost Anomaly Detection

Mới đây, Amazon Web Services thông báo rằng tính năng AWS Cost Anomaly Detection của họ đã chính thức đi vào hoạt động. Dịch vụ này cùng kết hợp với nhiều dịch vụ khác của AWS đảm nhiệm vai trò giám sát và báo cáo phức tạp giúp người dùng có thể tập trung vào các mục tiêu kinh doanh quan trọng. Theo như Werner Vogels, CTO của AWS, đã nhấn mạnh trong bài phát biểu tại re:Invent 2020, có ba trụ cột chính của việc giám sát: 1) số liệu, 2) ghi nhật ký và 3) theo dõi. AWS Cost Anomaly Detection sử dụng mô hình máy học nhiều lớp để học các mẫu chi tiêu lịch sử của bạn từ đó phát hiện mức tăng đột biến chi phí một lần hoặc chi phí liên tục mà bạn không cần phải xác định ngưỡng của mình. Mọi bất thường sẽ được ghi lại trong tab lịch sử phát hiện. AWS sẽ gửi báo cáo những phát hiện bất thường với phân tích nguyên nhân gốc rễ cho người dùng và dịch vụ này cũng hoàn toàn miễn phí.


Kể từ tháng 9, AWS đã làm việc với hàng trăm khách hàng để thu thập những ý kiến phản hồi của người dùng. Mỗi người đều có thể giúp cải thiện mô hình máy học này bằng cách đánh giá các điểm bất thường được phát hiện trong quá trình sử dụng của mình. Trong bài đăng trên blog này, Lutong Yang, Giám đốc sản phẩm của AWS, sẽ cung cấp tổng quan về dịch vụ và giới thiệu các tính năng mới.


Các bước để doanh nghiệp cài đặt AWS Cost Anomaly Detection cho hệ thống của mình:


Bước một là tạo một bộ theo dõi chi phí. Trình theo dõi chi phí cho phép người dùng tạo các phân đoạn chi tiêu. Theo các phân đoạn đã xác định đó, AWS sẽ đánh giá các bất thường về chi tiêu ở cấp độ chi tiết ưu tiên. Ví dụ: nếu người dùng muốn đánh giá tài khoản sản xuất của mình riêng biệt với tài khoản phát triển, người dùng sẽ chọn một tài khoản thành viên / được liên kết cụ thể làm tài khoản giám sát chi phí của mình. Có bốn loại trình theo dõi chi phí mà bạn có thể chọn: 1) Dịch vụ AWS, 2) tài khoản thành viên / được liên kết, 3) thẻ phân bổ chi phí và 4) Danh mục chi phí.


Bước hai là đặt đăng ký cảnh báo. Người dùng có thể tùy chỉnh ngưỡng cảnh báo, tần suất cảnh báo và thông báo cho ai. Ngưỡng đó được đặt ra để xác định tùy chọn cảnh báo của người dùng, từ đó các mô hình máy học sẽ tự động xác định ngưỡng bất thường. Người dùng có thể tùy chọn để nhận thông báo qua email hoặc chủ đề SNS. Sau khi trình theo dõi chi phí và đăng ký cảnh báo được tạo, AWS Cost Anomaly Detection sẽ bắt đầu hoạt động trong vòng 24 giờ và người dùng sẽ được thông báo dựa trên tùy chọn đăng ký cảnh báo của mình. Người dùng có thể xem danh sách mọi điểm bất thường thông qua bảng điều khiển hoặc API. Khi đánh giá các điểm bất thường, người dùng cũng có thể gửi bản đánh giá của mình lên hệ thống. Như đã đề cập phía trên của bài viết, việc gửi đánh giá này giúp đào tạo mô hình máy học để điều chỉnh cho phù hợp với các mẫu chi tiêu cụ thể của từng doanh nghiệp.Cấu trúc tổ chức và nhu cầu kinh doanh của mỗi doanh nghiệp là khác nhau. Do đó, mỗi doanh nghiệp có thể tạo nhiều đăng ký cảnh báo cho cùng một trình theo dõi chi phí / hoặc gắn nhiều trình theo dõi chi phí vào một đăng ký cảnh báo. Để giải thích cách tận dụng tính năng mới này, chúng ta sẽ xem xét hai tình huống sau:


Tình huống 1: Một trình theo dõi chi phí với nhiều đăng ký cảnh báo

Nếu doanh nghiệp có các phòng ban khác nhau và mỗi phòng ban quan tâm đến một ngưỡng và tần suất cảnh báo khác nhau, thì người dùng có thể tạo nhiều đăng ký cảnh báo lắng nghe các điểm bất thường được phát hiện bởi cùng trình theo dõi. Ví dụ: Chúng ta có thể tạo một giám sát dịch vụ duy nhất để giám sát tất cả các dịch vụ AWS. Khi phát hiện thấy bất thường, người dùng có thể tạo đăng ký 'Cảnh báo ngay lập tức' để nhóm Kỹ thuật nhận được thông báo ngay lập tức. Đồng thời, người dùng có thể tạo đăng ký riêng cho nhóm DevOps của mình để nhận báo cáo 'Tóm tắt hàng ngày' về bất kỳ sự bất thường nào vượt quá 100 đô la trong một ngày. Tương tự, trên cùng một Trình theo dõi chi phí, người dùng có thể tạo đăng ký 'Tóm tắt hàng tuần' cho các bên liên quan đến Tài chính của mình để họ biết về bất kỳ sự bất thường nào vượt quá ngưỡng 1.000 đô la. Với tính năng mới này, các phòng ban có thể đăng ký cùng một bộ theo dõi chi phí với các tùy chọn cảnh báo của riêng họ.Tình huống 2: Nhiều trình theo dõi chi phí và một đăng ký cảnh báo


Đây là tình huống một tổ chức có nhiều đơn vị kinh doanh và mỗi đơn vị kinh doanh có trình giám sát chi phí và đăng ký cảnh báo riêng của họ. Nếu lãnh đạo quan tâm đến một báo cáo tóm tắt trên tất cả các đơn vị kinh doanh và muốn được thông báo khi chi phí đạt đến một ngưỡng cụ thể, người dùng có thể tạo đăng ký cảnh báo riêng cho quản lý mà không cần thêm chúng vào từng giám sát. Để đạt được điều này, hãy chuyển đến tab Đăng ký cảnh báo và đính kèm theo dõi chi phí vào đăng ký mới.


Ngoài ra, người dùng có thể đính kèm nhiều trình theo dõi chi phí vào một đăng ký cảnh báo duy nhất trong quy trình làm việc 'tạo giám sát chi phí'. Nhấp vào ‘Chọn đăng ký hiện có’ sẽ cho phép người dùng chọn danh sách các đăng ký cảnh báo đã được tạo. Điều này có nghĩa là nếu nhiều trình theo dõi gây ra sự bất thường trong một tuần và đăng ký của bạn là với tần suất 'Tóm tắt hàng tuần', thì bạn sẽ nhận được một email có tất cả các điểm bất thường dựa trên kết quả của tất cả trình theo dõi.

Sau khi đã tạo trình theo dõi chi phí và đăng ký cảnh báo, các bước tiếp theo vẫn giống như trước. Tính năng AWS Cost Anomaly Detection sẽ bắt đầu thông báo cho người dùng về những bất thường dựa trên ngưỡng và tần suất đã được thiết lập. Người dùng có thể tìm thấy mọi điểm bất thường được phát hiện trong tab lịch sử phát hiện. Để giúp người dùng xác định chính xác các trình điều khiển chi phí tiềm năng, AWS Cost Anomaly Detection đưa ra phân tích nguyên nhân gốc rễ cho mỗi lần phát hiện. Phân tích nguyên nhân gốc rễ bao gồm ID tài khoản, dịch vụ chịu trách nhiệm về sự bất thường, mức độ nghiêm trọng, thời lượng, v.v.


Các bất thường có thể được lên kế hoạch từ trước hoặc không có trong kế hoạch. Để cải thiện chất lượng phát hiện bất thường trong tương lai, người dùng có thể tùy chọn gửi đánh giá cho mỗi lần phát hiện. Nội dung gửi sẽ giúp cải thiện các mô hình máy học để tùy chỉnh theo nhu cầu kinh doanh của từng doanh nghiệp.

Kết luận


AWS Cost Anomaly Detection cho phép người dùng dễ dàng thiết lập trình theo dõi chi phí và cảnh báo các gói đăng ký để phát hiện chi tiêu bất thường của doanh nghiệp. Hệ thống sẽ cảnh báo khi phát hiện thấy bất thường và cũng cung cấp thông tin chi tiết về các nguyên nhân gốc rễ tiềm ẩn. Tính năng AWS Cost Anomaly Detection giúp người dùng dễ dàng tùy chỉnh trình theo dõi chi phí và đăng ký cảnh báo để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.91 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page