top of page
 • OSAM

AWS Well-Architected Lenses Trong Chương Trình Kiến Trúc Tối Ưu AWS ( WAPP)

Đã cập nhật: 7 ngày trước

Trong bài viết này, OSAM sẽ thảo luận về lăng kính trong khung kiến trúc tối ưu AWS và chỉ ra cách các lăng kính này có thể được sử dụng để tạo ra các kiến trúc đám mây hiệu quả.

1. Tổng quan về chương trình kiến trúc tối ưu AWS ( WAPP)


AWS Well-Architected giúp các kiến trúc sư điện toán đám mây xây dựng hạ tầng bảo mật, hiệu năng cao, bền bỉ và hiệu quả cho nhiều ứng dụng và khối lượng công việc. Được xây dựng dựa trên sáu trụ cột — vận hành xuất sắc, bảo mật, độ tin cậy, hiệu quả năng suất, tối ưu hóa chi phí và tính bền vững — AWS Well-Architected cung cấp phương pháp tiếp cận nhất quán cho khách hàng và đối tác để đánh giá kiến trúc và triển khai những thiết kế có thể thay đổi quy mô theo thời gian.


Để đánh giá đầy đủ khối lượng công việc, ngoài 6 trụ cột của khung, các kiến trúc sư còn sử dụng các ống kính áp dụng cùng với AWS Well-Architected Framework (AWS Well-Architected Lenses)


2. Các lăng kính trong khung kiến trúc AWS

Khung kiến trúc tối ưu AWS là một tập hợp các nguyên tắc và thực tiễn tốt nhất để giúp các tổ chức xây dựng và vận hành các ứng dụng và dịch vụ đám mây an toàn, hiệu quả và có thể mở rộng. Khung này bao gồm năm lăng kính chính:

 • Lăng kính kinh doanh: Xác định các mục tiêu kinh doanh và đảm bảo rằng các kiến trúc đám mây hỗ trợ chúng.

 • Lăng kính kỹ thuật: Lựa chọn các dịch vụ và công nghệ đám mây phù hợp để đáp ứng các yêu cầu kinh doanh.

 • Lăng kính an ninh: Bảo vệ các ứng dụng và dữ liệu khỏi các mối đe dọa.

 • Lăng kính hiệu suất: Đảm bảo rằng các ứng dụng và dịch vụ đám mây hoạt động hiệu quả.

 • Lăng kính chi phí: Quản lý chi phí đám mây để tối đa hóa giá trị.

Bên cạnh năm lăng kính chính, Khung kiến trúc tối ưu AWS cũng bao gồm các lăng kính bổ sung dành cho các trường hợp sử dụng cụ thể, chẳng hạn như:

 • Lăng kính ứng dụng phi máy chủ: Xây dựng các ứng dụng phi máy chủ an toàn, hiệu quả và có thể mở rộng.

 • Lăng kính kết nối mạng lai: Kết nối các ứng dụng và dịch vụ đám mây với các ứng dụng và dịch vụ tại chỗ.

 • Lăng kính SAP: Xây dựng và vận hành các hệ thống SAP trên AWS.

 • Lăng kính FTR: Đánh giá các giải pháp của đối tác AWS theo các biện pháp thực hiện tốt nhất cụ thể của AWS.

Các lăng kính trong Khung kiến trúc tối ưu AWS có thể được sử dụng kết hợp với nhau để tạo ra các kiến trúc đám mây an toàn, hiệu quả và có thể mở rộng. Bằng cách áp dụng các nguyên tắc và thực tiễn tốt nhất trong Khung kiến trúc tối ưu AWS, các tổ chức có thể xây dựng các ứng dụng và dịch vụ đám mây đáp ứng các nhu cầu kinh doanh và kỹ thuật của họ.

Dưới đây là một số ví dụ về cách các lăng kính trong Khung kiến trúc tối ưu AWS có thể được sử dụng:

 • Một tổ chức bán lẻ có thể sử dụng lăng kính kinh doanh để xác định rằng mục tiêu của họ là cung cấp trải nghiệm khách hàng liền mạch trên tất cả các kênh. Sau đó, tổ chức có thể sử dụng lăng kính kỹ thuật để lựa chọn các dịch vụ và công nghệ đám mây phù hợp để đáp ứng mục tiêu này, chẳng hạn như Amazon Cognito để xác thực người dùng và Amazon Elasticsearch để phân tích dữ liệu khách hàng.

 • Một tổ chức dịch vụ tài chính có thể sử dụng lăng kính an ninh để đảm bảo rằng các ứng dụng và dữ liệu của họ được bảo vệ khỏi các mối đe dọa. Tổ chức có thể sử dụng các dịch vụ AWS như AWS Identity and Access Management (IAM) để kiểm soát quyền truy cập vào các tài nguyên đám mây và AWS Key Management Service (KMS) để mã hóa dữ liệu.

 • Một tổ chức sản xuất có thể sử dụng lăng kính hiệu suất để đảm bảo rằng các ứng dụng và dịch vụ đám mây của họ đáp ứng các yêu cầu về thời gian phản hồi. Tổ chức có thể sử dụng các dịch vụ AWS như Amazon CloudFront để phân phối nội dung tĩnh và Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) để triển khai các ứng dụng web.

 • Một tổ chức phi lợi nhuận có thể sử dụng lăng kính chi phí để quản lý chi phí đám mây của họ. Tổ chức có thể sử dụng các dịch vụ AWS như AWS Budgets để theo dõi chi tiêu của họ và AWS Cost Explorer để phân tích chi tiêu.

Tổng kết


Bằng cách sử dụng các lăng kính trong Khung kiến trúc tối ưu AWS, các tổ chức có thể tạo ra các kiến trúc đám mây đáp ứng các nhu cầu kinh doanh và kỹ thuật của họ. Các lăng kính này cung cấp một khuôn khổ toàn diện để giúp các tổ chức xây dựng các ứng dụng và dịch vụ đám mây an toàn, hiệu quả và có thể mở rộng.


Hợp tác ngay cùng OSAM - đối tác hàng đầu của AWS tại Việt Nam để triển khai WAPP thành công, tối ưu hệ thống của bạn và nhận khoản credits hấp dẫn từ AWS.

12 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page