top of page
English Tutor

GIẢI PHÁP VỀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

CHO NGÀNH GIÁO DỤC

Trong năm 2020, với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, rất nhiều trường học tại Việt Nam phải đóng cửa tạm thời, dẫn đến việc nhu cầu học tập và làm việc trực tuyến tăng vọt. Đó là lý do tại sao nhiều khách hàng trong khối giáo dục đã tìm đến OSAM để được tư vấn các giải pháp điện toán đám mây, nhằm mở rộng quy mô và đảm bảo độ ổn định của hạ tầng công nghệ.

 

Với tư cách là Đối tác lĩnh vực công của AWS, OSAM đã đầu tư một nguồn lực đáng kể vào việc thiết kế, triển khai và tối ưu hệ hạ tầng điện toán đám mây cho các khách hàng mảng giáo dục, giúp họ nâng cao chất lượng tác dạy và học bằng các công nghệ tiên tiến của AWS.

DỊCH VỤ

ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

Đánh giá toàn diện hạ tầng, ứng dụng hiện tại và mức độ sẵn sàng về điện toán đám mây, nhằm thiết kế một chiến lược triển khai phù hợp cho từng tổ chức giáo dục.

DỊCH CHUYỂN VÀ TRIỂN KHAI HẠ TẦNG

Dịch chuyển hệ thống quản lý trường học lên AWS EC2, ECS hoặc EKS từ bất cứ đâu, bao gồm cả môi trường vật lý và các đám mây công cộng khác.

VẬN HÀNH VÀ TỐI ƯU HỆ THỐNG

Tối ưu hiệu năng, chi phí và mức độ bảo mật của hạ tầng điện toán đám mây bằng các công cụ Kiến trúc Tối ưu của AWS.

DEVOPS

Tự động hoá mọi quá trình triển khai và giảm thiểu rủi ro bằng các công cụ CI/CD của AWS như AWS CloudFormation, AWS CodeBuild, AWS CodePipeline, cho phép nhà trường và các công ty công nghệ - giáo dục tập trung vào việc nghiên cứu và ra mắt các tính năng mới.

OSAM đã giúp Vinschool dịch chuyển hệ thống quản lý trường học thuê ngoài lên môi trường của AWS một cách nhanh chóng và bảo mật, giúp cải thiện tốc độ của quá trình triển khai, tích hợp liên tục hơn 1.5 lần.

Sau khi tham gia vào chương trình Kiến trúc Tối Ưu thực hiện bởi OSAM, OMT có thể đảm bảo mức độ sẵn sàng cao cho các ứng dụng giáo dục như KidsOnline, SchoolOnline ngay cả khi số lượng người dùng tăng gấp 3 lần trong giờ cao điểm.

logo_header_2.png
bottom of page