AWSReInvent-scaled-e1606921030374.jpg
Small Logo.png

x

aws%20scout%20logo%20DarkBase_edited.png

028-29 Jan 2021 | Virtual0

8:45 AM – 5:15 PM (GMT +7)

Compute/Storage/

Management/Security

Database and Analytics

AWS-reinvent-logo.2623bda9b891d799c0af75

re:CAP Vietnam

Containers and

Application Development

Machine Learning

Bring you up to speed by AWS re:Invent 2020 re:Cap online event in Vietnamese in Jan 2021

091619_Amazon_S3BlogHero.png

Trong tháng 12 năm 2020, Amazon Web Services đã dành 3 tuần để chia sẻ về những cập nhật mới nhất với hàng trăm thông báo và phiên họp khác nhau tại AWS ReInvent 2020. Nếu bạn đã bỏ lỡ chúng, đừng lo lắng! Chúng tôi sẽ giúp bạn bắt kịp những thông tin qua sự kiện trực tuyến AWS re:Invent 2020 re:CAP Vietnam. Tất cả các Track tại sự kiện sẽ được truyền tải bằng Tiếng Việt bởi các chuyên gia về AWS Cloud.

​Khám phá những cập nhật mới từ AWS

Yêu cầu tư vấn trực tiếp từ chuyên gia

Screen-Shot-2020-12-01-at-10.32.03-AM-12

Sự kiện này diễn ra trong 2 ngày với 4 track riêng biệt và được trình bày bởi các diễn giả AWS Việt Nam:

28/01/2021

8:45 AM – 12:15 PM | Track 1: Compute,  Storage, Management & Security

1:45 PM – 05:15 PM | Track 2: Database and Analytics

29/01/2021

8:45 AM – 12:15 PM | Track 3: Containers and Application Development

1:45 PM – 05:15 PM | Track 4: Machine Learning         

a1132798-09-Jul-2021-ITPN-Blog-AWS-Reinv

OSAM ĐỒNG HÀNH CÙNG AWS RE:INVENT 2020 RE:CAP VIETNAM

Với vai trò là đối tác cấp cao của AWS, OSAM sẽ đồng hành cùng AWS Việt Nam trong sự kiện  Re:Invent 2020 re:CAP Vietnam tới đây. Tham gia cùng chúng tôi để nhận các bản cập nhật và thông báo tính năng mới nhất cũng như tìm hiểu cách xây dựng các ứng dụng hiện đại và an toàn trên AWS.

news-ripple-small.png

​DIỄN GIẢ OSAM

Mr. Hưng Đỗ

​Trưởng phòng Cloud - OSAM

Kỹ sư giải pháp của OSAM sẽ chia sẻ chuyên sâu về:

  • Những loại EC2 instance mới

  • Phát hiện điểm yếu của hệ thống với AWS Fault Injection Simulator - fully managed chaos engineering service.

  • Dễ dàng thu thập application trace data với AWS Distro for OpenTelemetry phục vụ cho quá trình phát hiện, điều tra và khắc phục lỗi

  • Những cập nhật mới với AWS Systems Manager

  • Monitoring serverless application dễ dàng hơn với Amazon CloudWatch Lambda Insight

​Khám phá những cập nhật mới từ AWS

Yêu cầu tư vấn trực tiếp từ chuyên gia